Vertaisarviointi

Metsätieteen aikakauskirjan vertaisarviointimenettely on kaksoissokkokäytäntön mukainen. Käsikirjoitukset lähetetään yleensä kahdelle tai kolmelle anonyymille asiantuntijalle arvioitavaksi eikä tarkastajille myöskään kerrota tietoja kirjoittajista. Menettelyllä tavoitellaan aiheen käsittelyn ja arvioinnin objektiivisuutta ja riippumattomuutta.

Tarkastuslausuntojen saavuttua päätoimittaja arvioi lausuntoja ja käsikirjoitusta ja lähettää arviointinsa perusteella ensimmäisen päätöksensä yhteyskirjoittajalle. Päätoimittaja tekee aina julkaisupäätökset. Asiantuntijoiden arvioinnit ovat yksi osa päätöksentekoa tukevista materiaaleista.

Jos päätoimittaja pyytää korjauksia käsikirjoitukseen, korjattu käsikirjoitus sekä erillinen luettelo siitä, miten käsikirjoitusta on muutettu annettujen kommenttien perusteella, pitää lähettää toimitukseen kahden kuukauden kuluessa. Sen jälkeen päätoimittaja, arvioituaan tehdyt korjaukset ja käsikirjoituksen laadun, lähettää yhteyskirjoittajalle päätöksen käsikirjoituksesta tai vielä tarvittavista korjauksista. Hyväksymisen jälkeen käsikirjoitukseen ei saa tehdä muutoksia ilman päätoimittajan hyväksyntää.

Käsikirjoitusta lähetettäessään tekijä voi ehdottaa sopiviksi katsomiaan tarkastajia, joiden pitää olla riippumattomia käsikirjoituksen suhteen. Lisäksi kirjoittajan pitää mainita, ketkä ovat jo työn lukeneet. Toimitus pyytää kirjoitukselle parhaaksi katsomansa asiantuntijat tarkastajiksi.

Metsätieteen aikakauskirja on sitoutunut Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen vaatimuksiin.

Julkaisuaikataulu

Artikkelit julkaistaan heti kun ne ovat läpäisseet hyväksyttävästi Metsätieteen aikakauskirjan tarkastusmenettelyn. Erillisiä numeroita ei julkaista, mutta jokainen vuosi muodostaa yhden volyymin.