Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja on tieteellinen digitaalinen verkkosarja, joka julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan ja metsätalouden käytäntöön kuuluvia kirjoituksia. Sarjan julkaisut ovat kaikille vapaasti saatavilla digitaalisina julkaisuina.

Sarjassa julkaistaan alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Nämä kirjoitukset ovat tieteellisen vertaisarviointimenettelyn alaisia. Sarja julkaisee myös muita ajankohtaisia, metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä, kirjoituksia Tieteen tori- ja Puheenvuoro-palstoilla. Puheenvuoropalsta on ajankohtaisten asioiden keskustelukanava. Lisäksi sarja julkaisee lyhyitä tutkimusselosteita Silva Fennica- ja Dissertationes Forestales -sarjoissa ilmestyneistä artikkeleista.

Metsätieteen aikakauskirjaa julkaisee Suomen Metsätieteellinen Seura ry. Vuoteen 2016 asti sarjaa julkaisivat yhdessä Suomen Metsätieteellinen Seura ry ja Luonnonvarakeskus.

ISSN 2489-3188

Julkaisuaikataulu

Kaikkia kirjoituksia julkaistaan jatkuvasti niiden valmistuttua ja ne arkistoidaan vuosikerroittain.

Verkkosivu

Metsätieteen aikakauskirjan verkkosivulta on pääsy vuosikertojen sisällysluetteloihin, tiivistelmiin ja PDF- ja html-muotoisiin koko artikkeleihin. Artikkeleiden PDF-tiedostot ovat saatavissa vuodesta 1998 alkaen ja artikkeleiden html tiedostot vuodesta 2017 alkaen.

Avoin saatavuus

Metsätieteen aikakauskirjan verkkojulkaisemisen alusta alkaen sarjassa on noudatettu avoimen saatavuuden (open access) julkaisupolitiikkaa. Sen mukaisesti kaikkiin kirjoituksiin ja niiden tiivistelmiin on vapaa pääsy. Sarjalla ei ole käsikirjoitusten käsittelymaksuja.


Creative Commons -lisenssi