Toimittaja: Reija Haapanen, reija.haapanen@gmail.com

Taitto: Anne Haapanen

Julkaisija: Suomen Metsätieteellinen Seura, info@metsatiede.org